Po pierwszym rozbiorze Polski nastąpił upadek życia zakonnego. W klasztorze (w Zagórzu) zamieszkali zakonnicy z innych klasztorów, min. z Przemyśla i Lwowa, później z Milatyna.
{źródło}

dodaj do notanika