Lwowskim firmom turystycznym przeszkadzają polscy przewodnicy, którzy nielegalnie oprowadzają turystów po mieście, odbierając chleb miejscowym przewodnikom. Skarżą się też oni, że polscy przewodnicy często są niekompetentni, lub przedstawiają Lwów w propolskim świetle. Według niedawno wprowadzonej ustawy O turystyce prawo do oprowadzania po mieście mają tylko licencjonowani przez Radę Obwodową przewodnicy.
źródło: Cupol

dodaj do notanika