Fredro Aleksander

article placeholder

Rudki i…?

Słyszałam, że innym się to zdarza, ale nie mnie. Słyszałam, że inni tak robią, ale ja nie robiłam. Do dzisiaj. A chodzi o wyjeżdżanie po grupę w tra...