kościół

#140622724 Boże Ciało we Lwowie 2014

Boże Ciało

We Lwowie dodatkowo Boże Ciało jest dla rzymskich katolików okazją do manifestacji - że też jesteśmy obecni w tym mieście, i że nie jest nas wcale tak mało ;) Na Ukrainie święto to jest obchodzone nie we czwartek, a w niedzielę.