XVI w.

ul. Ruska

Hepne Lviv at twilight / Irina Kostenko pierwotnie Solaników, ośrodek handlu solą; Ruska - po raz 1-szy w 1472 r.; w dokumentach XVI w. jest ...