Co mówi ikona- 1. Boże Narodzenie

Aby zrozumieć treść ikony, musimy pamiętać, że nie jest ona jedynie przedstawieniem fizycznych wydarzeń, a przede wszystkim wskazuje na ich sens i wymiar duchowy językiem symboli. Na ikonie często możemy zobaczyć motywy, które wydarzyły się w różnym czasie, lecz są ze sobą logicznie powiązane. Wydarzenia na ikonie są poza czasem.

Sceneria narodzin Boga na ikonie to nie stajenka, a pieczara w górach. Ciemna pieczara symbolizuje grzeszny świat, w głąb którego wchodzi Zbawiciel. Sceneria nawiązuje także do proroctwa Daniela: Tak jakoś widział, iż z góry odcięty był kamień, który nie bywał w ręku, a skruszył żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto (Dan 2, 45). Obok Nowonarodzonego stoją zwierzęta – wół i osioł, o których wspomina w swoim proroctwie Izajasz: Zna wół gospodarza swego, i osieł żłób pana swego; ale Izrael mnie nie zna i lud mój nie zrozumiewa (Iz 1, 3). Obecność tych zwierząt symbolizuje także spotkanie narodu Izraela z poganami, co kończy okres, kiedy Żydzi byli narodem wybranym – teraz do Jezusa może przyjść każdy. Na nagich skałach rośnie drzewa – to symbol drzewa Jessego, rodowodu Jezusa.

Dzieciątko jest światłem świata, jego szatki biją blaskiem. Zamiast żłóbka widzimy coś, co przypomina grób, a więc zapowiedź tego, że Chrystus przyszedł na świat, aby umrzeć.

Obok na czerwonej materii spoczywa Matka Boska. Jest odwrócona do Dziecięcia tyłem, ponieważ rozumie, że narodzony Syn należy nie do niej, a do świata.

U dołu odnajdujemy postać św. Józefa, który przeżywa duchowe rozterki w związku z narodzeniem Jezusa.  Czy rzeczywiście niemowlę jest Bogiem? Nowe wątpliwości podsuwa mu stojący obok Szatan, który występuje pod postacią starca.

W przeciwległym dolnym rogu widnieje scena apokryficzna: oto aby pomóc Maryji, na miejsce przybyły dwie akuszerki – Zelomi i Salome. Zelomi podeszła do położnicy, i ze zdziwieniem stwierdziła, że mimo, iż dziecko jest już na świecie, nie ma wokół śladów krwi, a położnica nadal pozostaje dziewicą. Kiedy oznajmiła to Salome, ta nie uwierzyła, i poszła sama przekonać się o dziewictwie Matki Boskiej. Przekonała się, ale za to uschła jej ręka, którą badała Maryję. Natychmiast cudownie ozdrowiała, kiedy żałując swej małej wiary wzięła Dzieciątko, aby je obmyć. Ta scena wskazuje na człowieczeństwo Jezusa.

Na ikonie odnajdujemy także postacie pasterzy, którzy symbolizują lud Starego Testamentu, ludzi prostych i nieuczonych, którzy dzięki swoje wierze zostali jako pierwsi dopuszczeni przed oblicze Pana oraz Trzech Mędrców, którzy uosabiają pogan, którzy dowiedzieli się o Chrystusie i idą do Niego, ale także uczonych, których droga do Zbawiciela jest dłuższa. Szlak wskazuje im gwiazda, która świeci nad Dzieciątkiem.

Bożemu Narodzeniu towarzyszą także aniołowie – jest ich co najmniej dwóch, przy czym jeden zwrócony jest w stronę nieba (głosi chwałę Zbawiciela), a drugi w stronę ludzi (obwieszcza im nowinę o narodzeniu Pana)

ikona "Boże Narodzenie"

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest