K. Bartoszewski "Dzieje Galicyi: jej stan przed wojną i "wyodrębnienie"
7Wynik ogólny
Ocena czytelników 2 Głosów
6.5

Książka historyczna, ale napisana przystępnie, prostym językiem, daje czytelnikowi szczegółowy obraz przemian politycznych, ustrojowych i gospodarczych w Galicji od 1772 do 1917 r., a także historię walki Polaków o autonomię oraz stosunków z Ukraińcami w Galicji.

Pisana przez naocznego świadka wielu wydarzeń, mimo zachowania podejścia historycznego między wierszami ujawniają się poglądy autora i jego emocje związane z opisywaneym tematem. A o brak emocji ciężko: książka była pisana w czasie I wojny światowej, kiedy ważyły się losy Galicji. Ostatni rozdział autor ukończył w styczniu 1917 r., już po Akcie 5. listopada. Zastanawia się on w nim, jakim będzie ustrój przyszłej Galicji, która, jak przewidywano, będzie nadal częścią Austro-Węgier, nawet jeśli powstanie niepodległe państwo polskie. Czas bardzo szybko zweryfikuje zawarte w książce przypuszczenia, jak i wysuwane przez autora tezy, że niezgoda między Polakami a Rusinami pochodzi z Wiednia, a szeroka autonomia dla Polaków w Galicji zmusi Rusinów do szukania porozumienia: stanowiąc połowę ludności galicyjskiej (pomijając żydów), mają Rusini już przez to samo pewność, że będą takimi jak i my panami na własnej, wspólnej obu narodom ziemi. „Wolni z wolnymi, równi z równymi” musimy przyjść do zgody i pracować razem dla dobra kraju i przyszłości. Może to nie być na rekę tylko fanatykom anarchii i moskalofilom. 

Książka dostępna w sewisie Polona: http://polona.pl/item/615208.

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send