K. Bartoszewski „Dzieje Galicyi: jej stan przed wojną i „wyodrębnienie”

Reader Rating3 Votes
7.5
7

Książka historyczna, ale napisana przystępnie, prostym językiem, daje czytelnikowi szczegółowy obraz przemian politycznych, ustrojowych i gospodarczych w Galicji od 1772 do 1917 r., a także historię walki Polaków o autonomię oraz stosunków z Ukraińcami w Galicji.

Pisana przez naocznego świadka wielu wydarzeń, mimo zachowania podejścia historycznego między wierszami ujawniają się poglądy autora i jego emocje związane z opisywaneym tematem. A o brak emocji ciężko: książka była pisana w czasie I wojny światowej, kiedy ważyły się losy Galicji. Ostatni rozdział autor ukończył w styczniu 1917 r., już po Akcie 5. listopada. Zastanawia się on w nim, jakim będzie ustrój przyszłej Galicji, która, jak przewidywano, będzie nadal częścią Austro-Węgier, nawet jeśli powstanie niepodległe państwo polskie. Czas bardzo szybko zweryfikuje zawarte w książce przypuszczenia, jak i wysuwane przez autora tezy, że niezgoda między Polakami a Rusinami pochodzi z Wiednia, a szeroka autonomia dla Polaków w Galicji zmusi Rusinów do szukania porozumienia: stanowiąc połowę ludności galicyjskiej (pomijając żydów), mają Rusini już przez to samo pewność, że będą takimi jak i my panami na własnej, wspólnej obu narodom ziemi. „Wolni z wolnymi, równi z równymi” musimy przyjść do zgody i pracować razem dla dobra kraju i przyszłości. Może to nie być na rekę tylko fanatykom anarchii i moskalofilom. 

Książka dostępna w sewisie Polona: http://polona.pl/item/615208.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest