1817 - ...

1 marca

 

1817 – urodził się w Stanisławowie Albin Dunajewski, abslowent wydziału prawa Uniwersytetu Lwowskiego, późniejszy biskup krakowski, pochowany w katedrze na Wawelu.  

__________

1907 – we Lwowie ukazuje się pierwszy numer „Taternika”, dwumiesięcznika wydawanego przez Towarzystwo Tatrzańskie. 

__________

1920 – urodziła się we Lwowie Krystyna Feldman, córka śpiewaczki operowej Katarzyny Feldman i aktora dramatycznego Ferdynanda Feldmana. Po ukończeniu studium dramatycznego debiutowała na scenie Teatru Miejskiego we Lwowie. Występowała na jego deskach w latach 1937-39. W 1944 r. po wojennej przerwie powróciła na deski lwowskiego teatru męską rolą Staszka w „Weselu” w reżyserii Aleksandra Bardiniego. W latach 1944-45 była aktorką Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie, który po wojnie kontynuował działalność w Katowicach. 

__________

1945 – po kilkumiesięcznej przerwie władze radzieckie wznawiają ruch tramwajowy we Lwowie – na miasto wyjeżdżają tramwaje linii 1, 6 i 10. 

__________ 

1946 – podczas synodu poświęconego przygotowaniu obchodów 350-lecia Unii Brzeskiej władze sowieckie aresztują cały episkopat greckokatolicki z arcybiskupem Josypem Slipym na czele. 

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest