Ciekawostka z okresu powstania listopadowego. Biskup Jan Gutkowski, który nie podpisał manisfestu powstańczego, przez sąd powstania zostaje okrzyknięty zdrajcą. Powstanie upada, nasilają się represje, także przeciwko Kościołowi. Carscy urzędnicy interweniują w Watykanie:
„Oskarżył Gutkowskiego, że utrzymywał tajne stosunki z emigrantami polskimi, sprzyjał planom buntu, wreszcie zachęcał zdrajców, słowem, że postępował sam jak zdrajca. Lecz jakie były dowody winy tak mało zgodnej z przeszłością tego człowieka, który w tragicznych chwilach postępował w sposób usuwający możliwosć wszelkich posądzeń? Dowody? – na te słowa Kriwcow się oburzył; czyż nie miał w swem ręku wiadomości udzielonych mu przez swój rząd oraz słów samego cesarza? Wobec tego sam fakt żądania dowodów był obelgą dla cara. Powiedziawszy to oddalił się.

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send