Jan Marceli Gutkowski
Jan Marceli Gutkowski

40. JAKIE DOWODY?

Ciekawostka z okresu powstania listopadowego. Biskup Jan Gutkowski, który nie podpisał manisfestu powstańczego, przez sąd powstania zostaje okrzyknięty zdrajcą. Powstanie upada, nasilają się represje, także przeciwko Kościołowi. Carscy urzędnicy interweniują w Watykanie:
„Oskarżył Gutkowskiego, że utrzymywał tajne stosunki z emigrantami polskimi, sprzyjał planom buntu, wreszcie zachęcał zdrajców, słowem, że postępował sam jak zdrajca. Lecz jakie były dowody winy tak mało zgodnej z przeszłością tego człowieka, który w tragicznych chwilach postępował w sposób usuwający możliwosć wszelkich posądzeń? Dowody? – na te słowa Kriwcow się oburzył; czyż nie miał w swem ręku wiadomości udzielonych mu przez swój rząd oraz słów samego cesarza? Wobec tego sam fakt żądania dowodów był obelgą dla cara. Powiedziawszy to oddalił się.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest