fbpx

Kresy pamięci #0005: legitymacja uniwersytecka

C. K. Uniwersytet im. Franciszka I. we Lwowie.
KARTA LEGITYMACYJNA
p. Krysa Emanuel
słuchacz zwyczajny Wydziału prawa i umiej. polit.
We Lwowie d. 24 września 1915 r.
Nr. 7804 Ważna do 30. września 1916
Wstęp na Uniwersytet dozwolony tylko za okazaniem karty legitymacyjnej z fotografią.

(do tej pory tak jest!)

Wyciąg z Uchwały Senatu akademcikiego z .. lipca 1889 l. …
(nieczytelne)

Powyższe postanowienia obowiązują w myśl uchwały Senatu akademickiego z dnia 22 lipca … wszystkie b e z w y j ą t k u osoby uczęszczające na Uniwersytet.
Prolongata legitymacyi
ważna do 30. września 1917
ważna do 30. września 1920
Adres mieszkania oraz zmiany późniejsze:
Lwów Żółkiewska 59
Poświadczenie czystości: badany nie okazuje objawów choroby … wolny od pasożytów (wszy)
4 V.. 919

datownie: 1915

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest