Spacer#14: pomiędzy profesorskimi willami

Dziś zapraszam na krótkie migawki ze spaceru ulicami Cyryla i Metodego (d. Długosza) i Kociubińskiego (d. Supińskiego).

ul. Cyryla i Metodego (d. Długosza)

Cyryla i Metodego (d. Długosza) zaczyna się zaraz za gmachem starego Uniwersytetu i łagodnie pnie do góry. Zabudowa jest tu częściowo willowa, a częściowo zajęta przez niewysokie, kameralne kamienice. Przy tej ulicy znajdziemy także kolejne stare gmachy uniwersyteckie – pod nr 6 i 8. Dziś mieszczą się tu wydziały chemii i fizyki, a także znajduje się, wciąż działające, obserwatorium astronomiczne. Nieco wcześniej mijamy ogród botaniczny – także należący do uniwersytetu, niestety zamknięty dla publiczności.

Ze względu na bliskość uczelni, a także cichy i kameralny charakter ulicy, była ona chętnie wybierana jako miejsce zamieszkania przez profesorów uniwersytetu. Mieszkali tu w różnym okresie im. in.:

  • Benedykt Dybowski, zoolog (nr 14),
  • Edward Sucharda, chemik (nr 14),
  • Władysław Abraham, prawnik i historyk kościoła (Długosza boczna nr 16),
  • Gustaw Roszkowski, prawnik i polityk (nr 20),
  • Eugeniusz Romer, kartograf (nr 25),
  • Antoni Rehman, geograf, przyrodnik i podróżnik (nr 25),
  • Edward Porębowicz, romanista (nr 27),
  • Rudolf Zuber, geolog i odkrywca źródeł mineralnych (nr 31)

Pod nr 17 działało gimnazjum ruskie dla dziewcząt, prowadzone przez siostry bazylianki. Dziś znajduje się tu gimnazjum lingwistyczne.

ul. Kociubińskiego (d. Supińskiego)

Początkowo ulica nazywała się Wąwozowa. Rzeczywiście, pięła się ona głębokim wąwozem w stronę dawnych szańców tureckich – w poł. XIX w. tym miejscu stanie lwowska cytadela. W 1871 r. stało przy niej tylko 13 domów, większość zabudowy pochodzi z przełomu XIX i XX w. Wśród kamienic wyróżnia się duży dom w kształcie litery U wybudowany dla profesorów uniwersyteckich (nr 11-13). Mieszkali tu przed II wojną światową m. in. Stefan Banach, matematyk, Konstanty Chyliński, historyk, ks. Aleksy Klawek, biblista, Juliusz Kleiner, historyk literatury, Jakub Parnas, chemik, Stanisław Ruziewicz, matematyk, Kazimierz Ajdukiewicz, filozof.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest