zaxid. net:

30 milionów hrywien z budżetu państwowego zostaną wydane na remonty i restaurację zabytków architektury we Lwowie. Najwięcej środków potrzeba na restaurację kościoła Dominikanów – 4,5 milionów hrywien oraz zespołu klasztornego Bernardynów – 4 miliony 320 tys. hrywien, – zaznaczyła dziś, 28 stycznia, podczas konferencji prasowej kierownik Departamentu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej Lilija Onyszczenko.

Jak wynika z jej słów, w następnym roku zostanie również odrestaurowanyklasztor Klarysek (Muzeum Pinzla), Muzeum Walk Wyzwoleńczych* (ul. Łysenki, 23-23a), cerkiew św. Paraskewy Pjatnyci (przy ul. Chmielnickiego), trzy budynki na placu Rynek – wnętrze budynku nr 3, zespół architektoniczny narożnych budynków 10, 23, cerkiew św. Jura i in. „Zaplanowaliśmy na ten rok odrestaurować łącznie 16 obiektów, ale nie jest to ostatecznie zatwierdzona lista”, – dodała urzędniczka.

Jak zaznaczył członek Komisji Lwowskiej Rady Miejskiej ds. Architektury, Urbanistyki oraz Ochrony Środowiska Historycznego Andrij Czipko, z budżetu miasta także zostaną wydane środki na restauracje katedry ormiańskiej oraz zakończenie prac restauratorskich na dzwonnicy, uporządkowanie terenów obok kościoła Dominikanów i in.

* oni tak nazywają budynek Strzelnicy, choć tam żadnego muzeum nie ma

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send