• W 1388 r. król Wł. Jagiełło potwierdził przywilejem, że Lwowa i powiatu Lwowskiego nigdy nie wydzierżawi (s.5);
  • 1456- na sejmie korczyńskim  uchwała, ze każdy, kto będzie wprowadzał nowe myta dla kupców dobra utraci; a także, że kupcy mogą jeździć utartymi szlakami i nikt nie ma prawa ich zawracać na nowe drogi; (s. 11)
  • przywileje Lwowa; wolny wyręb w lasach królewskich, jednodniowe wypasanie prowadzonych na targ wołów na łąkach królewskich;
  • 1484 – zdobycie przez Turków Kilii i Białogrodu – koniec złotego wieku dla kupców lwowskich;
  • 1522 – zamiast rajców wybieranych demokratycznie Lwów ma 12 rajców dożywotnich, uzupełnianych z grona ławników – ustrój oligarchiczny, władza w rękach kilku spokrewnionych rodzin; (s. 30)
  • Stefan Batory powołał radę 40 mężów – połowę wybierali kupcy, połowę rzemieślnicy – aby zdemokratyzować władzę miejską;
  • Stefan Batory nakazał staroście likwidację stawu, który zrobił na drodze i oddanie jej do publicznego użytku;
  • Jana Zamoyskiego Lwów nazywał swoim mecenasem, St. Żółkiewski łagodził spory miasta z jezuitami
dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send