Mieszkańcowi obwodu lwowskiego, który sprzedawał swoje miejsce w kolejce pod polskim konsulatem, został przedstawiony akt oskarżenia. Został on schwytany przez milicję na gorącym uczynku, kiedy inkasował 80 USD. Jednocześnie milicja oświadczyła, że sama nie jest w stanie zapanować nad sytuacją pd konsulatem.
źródło: Cupol 

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send