11 milionów

zaxid.net:
W ubiegłym roku na konserwacje, rekonstrukcję i renowację zabytków historii i kultury we Lwowie wydano 10,983 milionów hrywien, – zawiadomili ZAXID.NET w służbie prasowej Lwowskiej Rady Miejskiej.

W 2007 roku wykonano prace remontowo-restauratorskie w pomieszczeniu teatru „Woskresinnia” na placu Generała Hryhoreki 5, przeprowadzono rekonstrukcję Muzeum Narodowego Sztuki Ukraińskiej (ul. Drahomanowa 42), oraz budynku Ratuszu (pl. Rynek 1), prace restauratorsko-remontowe w Pałacu Potockich (ul. Kopernika 15) oraz Muzeum Etnografii (prospekt Swobody 15).

Oprócz tego, w 2007 roku Lwów otrzymał subwencje z budżetu państwowego na ochronę zabudowy historycznej miasta, obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego o wysokości 4,7 milionów hrywien (wykorzystano 4,6968 milionów hrywien) oraz na rozwój społeczno-gospodarczy regionów (350 tys. hrywien), między innymi, na rekonstrukcję pomieszczeń Muzeum Walk Narodowowyzwoleńczych przy ul. Łysenki 23a.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest