Międzybóż – twierdza

Co roku przed rozpoczęciem sezonu turystycznego Lwowska Asocjacja Rozwoju Turystyki organizuje wycieczkę dla przewodników. W tym roku było to wschodnie Podole i bracławszczyzna. Co ciekawego można tam zobaczyć? Sporo :)

Pierwszą miejscowością na naszej trasie był Międzybóż.

Międzybóż to stara, wzmiankowana jeszcze w XI w. miejscowość. Leży u zbiegu rzek Bohu i Bożku, stąd nazwa. Na wzniesieniu w widłach rzek znajduje się potężny zamek, niegdyś własność Sieniawskich, później Czartoryskich. Dwa razy zajęty przez kozaków w czasie powstania Chmielnickiego, tutaj między innymi rezydowali basze tureccy po zajęciu przez Turków Podola, a także carowie rosyjscy w XIX w. w czasie manewrów wojskowych. W Międzybożu kwaterował także ze swoimi wojskami Kościuszko.  W 1831 r. majątek został odebrany czartoryskim przez władze carskie w ramach represji popowstaniowych.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest