fbpx

Międzybóż: Muzeum Wielkiego Głodu

W Międzybożu na terenie twierdzy znajduje się (podobno) jedyne na Ukrainie muzeum Wielkiego Głodu. Muzeum jest ciekawe zarówno pod względem treści (dla znających rosyjski/ukraiński – dużo dokumentów, wspomnien, filmy dokumentalne), jak i artystycznie.

Wielki Głód, ukr. Hołodomor – klęska głodu w latach 1932 – 1933 na terytorium ówczesnej Ukraińskiej SRR – konsekwencja wprowadzonej przez władze państwowe Związku Radzieckiego polityki przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnej egzekucji przez organy państwowe ZSRR narzuconych chłopom obowiązkowych, nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi.

Według różnych szacunków spowodował śmierć od co najmniej 6 do 7 milionów ludzi. Ogółem, w latach 1921–1947, wskutek trzech klęsk głodu (w 1921–1923, 1932–1933 i 1946–1947) na Ukrainie, życie straciło 10 milionów ludzi. (wiki)

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest