Lenie w końcu udało się pojechać do Mohylewa, a właściwie do Kamieńca, gdzie miała kombinować, co dalej.
Dyskusja na temat smiesznych słów polskich i ukraińskich trwa – na razie do listy polskiej dołączyły wszystkie dyscypliny sportu związane z piłką:
futbol – piłka nożna;
basketbol – piłka koszykowa;
wolejbol – pilka siatkowa;
(a jak po waszemu będzie tenis? – piłka dla rakietki?)

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send