Ormianie

W l. 1640-1728 powstały przy katedrze ormiańskiej cztery bractwa religijne. Bractwo takie zakładała zazwyczaj osoba, która doznała łask przed cudownym obrazem i chcąc wzmocnić jego kult ustanawiała fundacje i zbierała towarzyszy. Statut bractwa zatwierdzały waldze kościelne. We Lwowie istniały bractwa: św. Grzegorza, NMP Jazłowieckiej, NM Niepokalanego poczęcia i Trójcy Świętej.

W szczególnych okolicznościach powstało bractwo NMP Jazłowieckiej: w 1710 r. został zamordowany przez zbojców w lesie pod Jazłowcem kupiec ormiański Jan Nikorowicz. Uczyniono fundację za jego duszę przed cudownym obrazem Matki Boskiej, przywiezinym do Lwowa w 692 r. z Brodów, gdzie trafił z Jazłowca po inwazji tureckiej w 1672 r. Statut bractwa był napisany stylem tyle barokowo kwiecistym, co zagmatwanym:

Kiedy wszystek krąg zkancerowany grzechowym trudem, oszczędny i zarażony jadowitym śmierci okrutnej zelescem, obumarły w niemoce lingwista żelaznego wieku, antychrysta czasy, troszcząc się: Z kąt na wiekuistą gniewu y niełaski Pańskiej zdany banityą? Tak dalece, że kiedy najwyższy Stwórca jurydyke sprawiedliwości zasadza, zaraz grubą ciemnotą oko rozumie ludzkiego skażone powieke bezpiecznie k’niebu wznieść nie może. Ponieważ tak mogiła, jako dzikim ogłogem dusze ma osaczone: Jednakże nie do szczętu w nadzieje skaliczeje. Jeżeli go Cancellaria Miłosierdzia Boskiego z xiąg żywota nie wygluzuje, a z xiąg muwie Generationis, to jest Archimatryni Nieba i Ziemie, która pierwsze Epitetum przy Niepokalanym Poczęciu swym złożywszy sobie Liber generationis ulla absque corruptione przypisał (…).

Bractwo Trójcy Świętej korzystało z praw, odpustów i przywilejów archikonfraterni w Rzymie, co zaświadczał nadesłany z Watykaniu list.

W r. 1654 posiadali Ormianie we Lwowie 73 domy, w 1731 – 72. W 1648 r. było rodzin ormiańskich ok. 147, w 1703 – już tylko 73, zaś w 1783 – zaledwie 212 osób.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest