Zgodnie z umową między Polską a Ukrainą strona polska w okresie najbliższych dwóch lat wykona następujące prace we Lwowie:

  • upamiętnienie żołnierzy i ofiar cywilnych poległych we wrześniu 1939 r. (ekshumacje, wyznaczenie miejsca na Łyczakowie);
  • upamiętnienie ofiar NKWD, zamordowanych w lwowskich więzieniach w l. 1939-41, zwłaszcza w czerwcu 1941 r.;
  • renowacja kwatery żołnierzy polskich poległych w l. 1919-1920 na cm. Janowskim, renowacja centralnego krzyża, umieszczenie tablic informacyjnych w jęz. polskim i ukraińskim;
  • upamiętnienie profesorów rozstrzelanych na Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 r.;
  • renowacja pomnika Teofila Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego na Górze Straceń;
  • upamiętnienie żołnierzy polskich poległych w 1939 r., pochowanych w zbiorowej mogile w Zboiskach;
  • upamiętnienie oficerów polskich rozstrzelanych w 1939 r. przez Rosjan na Kajzerwaldzie;
  • prace restauracyjne na mogiłach powstańców styczniowych i listopadowych na cm. Łyczakowskim.
dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send