Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła dziś uchwałę, w której rekomenduje Radzie Miejskiej Lwowa anulowanie decyzji w sprawie otwarcia odrestaurowanego Cmentarza Orląt. Przewodniczący lwowskiej Rady Zinowij Siryk powiedział PAP, że radni nie mają obowiązku zastosować się do rekomendacji parlamentu. Jego zdaniem, w pełnym toku są przygotowania do zaplanowanego na piątek otwarcia Cmentarza Orląt z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy Aleksandra Kwaśniewskiego i Wiktora Juszczenki.

Projekt uchwały kontrowersyjnego deputowanego Ołeha Tiahnyboka został podczas porannego głosowania w środę odrzucony, jednak po południu, w powtórnym głosowaniu, opowiedziało się za nim 239 spośród 412 deputowanych.

Tiahnybok uważa, że lwowscy radni nadużyli swoich uprawnień, gdyż decyzję w sprawie zmian na zabytkowym Cmentarzu Łyczakowskim, którego częścią jest Cmentarz Orląt, powinny zapadać na szczeblu centralnym, a nie lokalnym. Według ukraińskiego prawodawstwa, zgoda na zmiany w wyglądzie zabytków architektonicznych powinna być wydawana na szczeblu centralnym, a nie lokalnym” – powiedział deputowany z trybuny parlamentu.
źródło: Onet.pl

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send