Kiedy o miasto nie dba władza, muszą dbać o nie mieszkańcy. W Instytucie Rozwoju Miasta odbył się okrągły stół, podczas którego architekci, deputowani, właściciele biur projektowych i zwykli mieszkańcy dyskutowali nad tym, co powinno się we Lwowie budować i jakie powinny być kierunki jego rozwoju przez najbliższe 10 lat. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się co do tego, że Lwów jest zabudowywany niefachowo. Po takim wniosku sam narzucał się temat odbudowy Wysokiego Zamku. Wszyscy zgodzili się także, że stara część miasta powinna być zamieniona na muzeum, ale muzeum żywe – tak aby współczesne działanie nie szkodziło starej architekturze. – Powinniśmy mieć na uwadze turystykę, i to, ze ludzie chcą u nas oglądać to, co autentyczne – argumentowała deputowana rady miejskiej Tetiana Kruszelnicka. Poruszono też temat czystości miasta, które, jak stwierdzili zebrani, należałoby oczyścić nie tylko ze śmieci, ale i z grupy skorumpowanych urzędników, którzy wydają zgody na zabudowę najatrakcyjniejszych i najcenniejszych pod względem ekologicznym działek w mieście. Wniosek z dyskusji był taki, że miastu niezbędna jest niezależna komisja architektoniczna, która kierowałaby jego rozwojem.
źródło: Postup

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send