lwów przewodnik lwów wycieczki

Cześniki. Cerkiew

W malutkiej wsi Cześniki, niedaleko od Rohatyna kryje się ciekawy zabytek – obronna, murowana cerkiew, jedna z najstarszych na zachodniej Ukrainie.

Według jednych źródeł pochodzi ona z XIV w., wg tablicy informacyjnej postawionej obok zabytku – nawet z XII/XIII w. – miałaby być wybudowana na fundamentach pogańskiej świątyni. Budowla jest z wapienia, o wybitnie obronnych cechach, ma charakterystyczny dla cerkwi trójpodział – składa się z prezbiterium, nawy i babińca. W środku znajdował się XVIII-w. ikonostas., obecnie, jak widać, w ruinie. Kamienne przypory pochodzą z XIX w.

Wokół znajduje się cmentarz, a na nim nagrobki z XVII-XIX w., m. in. jeden z epitafium w języku polskim (Andrzej Chrzanowski zm. 1825, Katarzyna z Chrzanowskich Chełmicka zm. 1826, Adella Chrzanowska zm. 1827) i płaczką, której postać przypomina wykonane w pocz. XIX w. dla Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie rzeźby braci Schimserów.

Dojazd: cerkiew znajduje się w głębi wsi, na pagórkowatym terenie. Dotrzeć można tylko samochodem o wysokim zawieszeniu lub pieszy spacer z centrum Cześników.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest