Kłodno Wielkie

Kłodno Wielkie, wieś 3 km w bok od trasy Lwów-Kamionka, zjazd w Żółtańcach.

Jest tutaj piękny kościół, o którym na razie nie znalazłam żadnej informacji w źródłach pisanych, w środku piękne freski modernistyczne. Kościół posiada wysoką wieżę zakończoną cebulastym hełmem, dobrze widoczną z daleka.
Niestety budowla jest zrujnowana. Wnętrze ogołocone, na ścianie nawy wybite wielkie wrota, widać w czasach radzieckich służył kołchozowi.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego:

Kłodno (wielkie, po rusku Kołodno), wieś w powiecie żółkiewskim, 26 kilm. na pd-wsch. od Żółkwi, 16 kilm. na wschód od sądu powiatowego w Kulikowie, tuż na wschód od urzędu pocztowego w Żółtańcach. Na zach. leżą Żółtańce i Kłodzienko, na płn. Dalnicz, na wschód Pieczychwosty, Wyrów, Jakimów i Dziedziłów (trzy ostatnie w pow. kamioneckim), na płd. Kukizów i Rudańce (w pow. lwowskim). Przez środek obsaru płynie potokMłyniec (al. Sosonowiec) od zachodu na wschód a potem na płn. i przyjmuje kilka małych strug, z których jedna, płynąca od płd. tworzy mały stawek. W dolinie potoku leżą zabudowania wiejskie, na zach. od nich przysiółek Browar, na płd. folwark Sewerynówka (mylnie Zawerenówka zwany) a obok niego cegielnia. Wody z tego obszaru płyną do Ostrówki (dopływu Bugu). W płd. części obszaru wznosi się na granicy Rudaniec punkt jeden do 275 m. Ku północy opada ta część. na płn. od wsi ciągnie się obszar wąskim pasem, rozszerzającym się ku północy, gdzie leżą lasy kłodniańskie. Wlasność większa (Seweryna hr. Uruskiego) ma ro. or. 704, łąk i ogrodów 177, pastw. 10, lasów 406 mr. (wzorowa hodowla bydła); własn. mniej. roli ornej 1646, łąk i ogrodów 781, pastwisk 43 mr. Według spisu z roku 1880 było 1587 mk w gminie, 89 na obszarze dwor. (1070 obrz. rz. kat., 539 gr.kat.). Parafia rzym. katol. w Żółtańcach, gr. katol. w miejscu. Należy do dekanatu kulikowskiego a dyec. przemyskiej i ma filią w Pieczychwostach. We wsi jest kasa pożyczkowa gminna z kapit. 510 zł, cerkiew i kościółek, dwór murowany z pięknym ogrodem. Wieś ta była niegdyś dziedziczną Piotra Korczak Branickiego, kasztelana bracławskiego. W obrębie tej wsi, na polach i łąkach „Mogielnicą” zwanych, znachodzi się wiele kurhanów, o których podanie mówi, że pochodzą one z czasów walki stoczonej tutaj ze Szwedami w r. 1704, na którą to pamiątkę postawiono przy drodze do Kamionki w Pieczychwostach figurę murowaną, wielce uszkodzoną. Zdaniem Schnejdera pochodzą te kurhany z okresu bałwochwalstwa. Na polach tutejszych znachodzono dawniej popielnice i dłuta krzemienne.

Dodano 13.05.2014: wspomnienia i zdjęcia z przedwojennego Kłodna: http://klodno.blogspot.com

 

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Zapraszam do kontaktu z innymi osobami pochodzącymi z Kłodna Wielkiego. Kościół wygląda nieco lepiej niż w 2007 r.
Zapraszam do kontaktu mailowego historiaklodnowielkie@onet.pl lub przez profil/fanpage Kresowiacy Kłodno Wielkie

Potwierdzam. Byłam w zeszłym roku, kościół zadbany, wysprzątany, odprawiane są liturgie (greckokatolickie). Mieszkańcy współpracują z Polakami w zakresie prac remontowych i na całe szczęście mają zamiar zachować przedwojenne polichromie.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest