Lwów-Częstochowa

Dzisiaj początek tematu : związki Lwowa z Częstochową (i okolicami).

  • 16 maja 1443 – w mieście Budzie na Węgrzech król Polski Władysław Warneńczyk na prośbę Przedbora z Koniecpola Starego zezwala na lokację [w miejscu obecnego Koniecpola] nowego miasta pod nazwą „Nowe Pole” lub „Nowopole” obok znanej już wsi Koniecpole [obecnie Koniecpol Stary] na lewym brzegu Pilicy naprzeciwko Chrząstowa. Prawdopodobnie przeniesienie miasta w nowe miejsce związane było z niekorzystną dotychczasową lokalizacją z dala od wody. Miasto Nowopole lokowane zostało w widłach Białki i Pilicy na skrzyżowaniu dwóch szlaków: z Częstochowy do Kielc i z Krakowa do Piotrkowa. Z Nowego Pola pochodził późniejszy patrycjusz lwowski, Paweł Novocampianus (Kampian), wówczas jeszcze chłop pańszczyźniany. 9 lutego 1591 w Chrząstowie [ob. dzielnica Koniecpola] urodził się Stanisław Koniecpolski, późniejszy hetman wielki koronny, syn Aleksandra Koniecpolskiego, późniejszy właściciel Brodów (więcej informacji);
  • W Brzeźnicy (ob. Stara Brzeźnica) w ziemi wieluńskiej urodził się Jan Długosz, patron Akademii Częstochowskiej;
  • lwowski kościół śś. Piotra i Pawła założyli w XVII w. częstochowscy paulini;
  • w katedrze znajduje się kaplica MB Częstochowskiej, a w niej kopia cudownego obrazu częstochowskiego;

Będzie więcej. Jak znajdę.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest