Dowód osobisty wydany we Lwowie w 1924 r. na nazwisko Franciszek Latała.

DOWÓD

OSOBISTY

 

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Dowód osobisty, Lwów 1924

Seria A. Nr 668722

Rzeczpospolita Polska

Województwo Lwów

Powiat Lwów miasto

DOWÓD OSOBISTY

dla

OBYWATELA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

nr dowodu 003894/24 №266

Dowód osobisty, Lwów 1924

– 2 –

Miejsce na fotografję

/fotografia, pieczęć okrągła z orłem – Rzeczpospolita Polska Dyrekcja Policji we Lwowie/

własnoręczny podpis właściciela /F Latała/

 

– 3 –

RYSOPIS:

Wzrost średni

Oczy siwe

Usta

Nos proporc.

Włosy blond

Twarz owalna

Szczególne znamiona ‚/,

Posiada znajomość czytania i pisania tak

Włada językami polskim, rosyjskim

 

Stwierdza się tożsamość właściciela niniejszego dowodu osobistego z jego fotografią oraz jego własnoręczny podpis.

Pieczęć /pieczęć okrągła z orłem – Rzeczpospolita Polska Dyrekcja Policji we Lwowie/

Podpis /nieczytelny/

Dowód osobisty, Lwów 1924

– 4 –

Imię i nazwisko Latała Franci…

Data urodzenia lub wiek 1877

Miejsce urodzenia Wawrzeńczyce p. Miechowskiego

Imiona rodziców Franciszek i Weronika

Religja rzym. kat.

Zawód właściciel odlewarni metali

Stan rodzinny żonaty

Miejsce osiedlenia (miejsce zapisu do ksiąg stałej ludności, przynależność gminna, miejsce zapisu do ksiąg organizacji stanowych) Złotniki, gm. Wawrzeńczyce p. Miechowski

Miejsce zamieszkania (faktycznego stałego pobytu) we Lwowie pl. Tercyarski 8

Narodowość polska

 

– 5 –

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA POLSKA

Stosunek do wojskowości ‚/,

Na podstawie jakich dokumentów (dowodów) przynależność do Państwa Polskiego została stwierdzona?

Wyciągu z ksiąg ludności stałej wsi Złotniki gm. Wawrzeńczyce p. Miechowskiego str. 295 z dnia 1/XII 1923 r.

Lwów, dnia 8 lutego 1924

Pieczęć /pieczęć okrągła z orłem – Rzeczpospolita Polska Dyrekcja Policji we Lwowie/

Podpis /nieczytelny/

Dowód osobisty, Lwów 1924

Na tylnej okładce dopisane ręcznie „Jakubuwka”.

 

Czy wiesz, że możesz komentować logując się za pomocą facebooka, google, twittera, disqus lub bez logowania? Wystarczy, że klikniesz ramkę Rozpocznij dyskusję> Nazwa> Wolę pisać jako gość. 

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send