Muzeum Kresów #27: Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu Pracowników Kolejowych

Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu Pracowników Kolejowych

Lwów lubował się w przeróżnych towarzystwach, było ich w mieście chyba tysiące. Dziś ciekawe znalezisko, karta legitymacyjna członka (zwyczajnego!) Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu Pracowników Kolejowych, w skrocie: Tow.Mił.Muz. i Śpiewu Prac.Kol. Zdjęcia pochodzą z serwisu aukcyjnego.

Poczytajcie, jakie przywileje przysługiwały członkom – nie darmo śpiewano „ja się z pana śmieji, bo pan nie przy kolei, ta joj”.

Datowanie: 1938 r.

Nr 13931N

Rok 1938

KARTA LEGITYMACYJNA

Wny Pan Rosenbaum Adolf

Członek Zwyczajny Tow.Mił.Muz. i Śpiewu Prac.Kol. we Lwowie

Sekretarz Martyka

/pieczęć/

Prezes Baranowski

 

Wyciąg ze statutu Tow.Mił.Muz. i Śpiewu Prac.Kol. we Lwowie.

§6 Członkowie zwyczajni i wspierający posiadający kartę legitymacyjną mają prawo do wstępu na wszystkie bezpłatne produkcje orkiestry i chóru urządzane dla członków.

§7 Wszystkim członkom przysługuje prawo udziału w walnem zgromadzeniu, prawo czynnego i biernego wyboru i prawo czynienia wniosków. Zaś prawo do bezpłatnego wystąpienia muzyki na pogrzebie nabywają członkowie po upływie sześciu miesięcy.

§5 Członkowie obowiązani są uiszczać regularnie wkładki miesięczne jakie uchwali Walne Zgromadzenie.

§8 Członek zalegający przez 3 miesiące z wkłądkami przestaje być członkiem Towarzystwa.

UWAGA: O zgonie członka należy jaknajwczesniej zgłosić do Towarzystwa a to celem wydelegowania orkiestry.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest