fbpx

Powstańcy styczniowi

Przedstawiamy listę wybitnych postaci związanych ze Lwowem, które uczestniczyły w Powstaniu Styczniowym.

Józef Adam Baczewski, 1829-1911, lwowiak. Właściciel i autor sukcesu lwowskiej fabryki wódek i likierów (marka istnieje do dziś i jest firmowana jego inicjałami i nazwiskiem), fundator rodzinnej kaplicy grobowej na Cmentarzu Łyczakowskim, filantrop, radny Lwowa.

Karol Brzozowski, 1821-1904, warszawiak. Inżynier, poeta, geograf, geolog i etnolog. Po upadku powstania na służbie tureckiej, uczestnik wojny rosyjsko-tureckiej, przedstawiciel demokratów lwowskich w Konstantynopolu. Od 1884r. mieszkał we Lwowie, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Ludomir Benedyktowicz, 1844-1926. W czasie powstania stracił obie dłonie, przez co nie mógł ukończyć studiów leśnych. Poświęcił się malarstwu, malując za pomocą narzędzia przytwierdzonego do specjalnej obręczy na przedramieniu. Zapalony szachista. Związany z Krakowem, przed I wojną światową przeprowadził się do Lwowa, gdzie mieszkał do śmierci.  Pochowany w Krakowie.

Stanisław Ciuchciński,1841-1912. Lwowiak, blacharz, członek stowarzyszeń rzemieślniczych, organizacji społecznych i patriotycznych. Wiceprezydent Lwowa. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Benedykt Dybowski, 1833-1930. Przyrodnik i lekarz. Po powstaniu skazany na karę śmierci, ale po wstawiennictwie Bismarcka zesłany na Syberię, gdzie prowadził przełomowe badania naukowe, m. in. nad fauną Bajkału. Później, już z własnej woli udał się na kilka lat jako lekarz na Kamczatkę. PO powrocie do Lwowa objął katedrę zoologii na uniwersytecie, fundował muzeum zoologiczne, był członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pochowany na „górce powstańców” na Cmentarzu Łyczakowskim.

Mikołaj Epstein, 1831-1902. Poeta żydowskiego pochodzenia. PO powrocie z zesłania osiadł we Lwowie, gdzie prowadził salon literacki.

Henryk Haller, 1831-1888. Dyrektor Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie, ojciec gen. Józefa Hallera.

Marcin Jabłoński,  1801-1876. Malarz, portrecista, wykonywał prace malarskie i restauratorskie dla kościołów. W powstaniu stracił żonę i dwóch synów.

Zygmunt Kaczkowski, 1825-1896. Pisarz i poeta, wydawca czasopisma „Głos”. Brał aktywny udział w organizacji zaplecza powstańczego w Galicji. Jak się później okazało, był konfidentem i płatnym agentem austriackim, jego działalność doprowadziła do aresztowań i rozbicia organizacji spiskowej w Galicji.

Alfred Kamienobrodzki, 1844-1922. Architekt, akwarelista, trzykrotny król kurkowy.

Ludwik Kubala,  1838-1918. Po powstaniu osiadł we Lwowie, gdzie pracował jako nauczyciel w gimnazjum im. Franciszka Józefa. Autor popularnych szkiców historycznych, które miały natchnąć Sienkiewicza do napisania „Trylogii”. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Wojciech Kętrzyński, 1838-1918. Historyk, bibliotekarz, etnograf, publicysta. Dopiero jako dorosły człowiek dowiedział się o swoim polskim pochodzeniu i nauczył się języka polskiego. Za transport broni do powstania sądzony w Berlinie, odsiedział roczny wyrok w twierdzy kłodzkiej.  Pracował w bibliotece Działyńskich w Kórniku, a od 1873 r. mieszkał we Lwowie, gdzie był pracownikiem, a potem długoletnim dyrektorem Zakładu Naukowego im. Ossolińskich. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Jan Lam, 1838-1886. Powieściopisarz, satyryk, nauczyciel. Mimo, iż pochodził z rodziny na pół niemieckiej, krytykował politykę zaborców. Według jednej z wersji, autor określenia „batiar”, które weszło do języka potocznego we Lwowie.

Julian Markowski, 1846-1903. Rzeźbiarz, autor wielu pomników nagrobnych na Cmentarzu Łyczakowskim oraz pomników miejskich we Lwowie. Przyjaciel Grottgera. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Michał Michalski, 1847-1907. Rzemieślnik (kowal), prezydent Lwowa, prezes Towarzystwa Strzeleckiego, trzykrotny poseł na Sejm Galicyjski. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Władysław Ochenkowski, 1840-1908. Ekonomista, rektor Uniwersytetu Lwowskiego. Członek American Academy of Political and Social Sciences oraz British Economic Association.

Szymon Wizunas Szydłowski, zm. 1906. W czasie powstania chorąży ziemi witebskiej, ciężko rany. Ze zdobytym w czasie powstania sztandarem nie rozstawał się do końca życia, później przekazując go Towarzystwu Weteranów Powstania 1863 r. Przez długi czas na emigracji, ostatnie lata życia spędził we Lwowie. Jego postać ze sztandarem widniej na pomniku powstańców na Cmentarzu Łyczkowskim.

Jarosław Zieliński, 1844-1922. Pianista i kompozytor. Studiował w konserwatorium lwowskim u Karola Mikulego. Po powstaniu na emigracji w USA, gdzie kontynuował karierę muzyczną oraz brał udział w wojnie secesyjnej.

Franciszek Zima, 1827-1899. Bankier, dyrektor Galicyjskiej Kasy Oszczędności, przyjaciel Stanisława Szczepanowskiego. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu, oczekując na proces w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu kredytów Szczepanowskiemu.

Tadeusz Żuliński, 1839-1885. Lekarz, radny Lwowa, działacz społeczny, współtwórca Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, współtwórca wydziału lekarskiego na uniwersytecie lwowskim. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Na domu, w którym mieszkał, zachowała się tablica pamiątkowa.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest