Autor analizuje tajny okólnik władzy austraickiej wydany po Wiośnie Ludów i rozesłany do urzędów cyrkularnych w całej Galicji, a zawierający nazwiska i charakterystyki osób uważanych przez zaborcę za podejrzane i niebezpieczne. 

Odnajdziemy tam, uzupełnione przez autora biogramy wielu osób związanych ze Lwowem (a także innymi miejscowościami), które były szczególnie zaangażowane w walkę o niepodlegość w połowie XIX w. Często postacie te nie mniej zasłużyły się na niwie literatury , sztuki czy nauki. Odnajdujemy tam takie nazwiska jak Kasper Cięglewicz, Jan Dobrzański, Józef Dzierzkowski, Kornel Krzeczunowicz, Tomasz Kulczycki, Leon Sapieha, Franciszek Smolka, Florian Ziemiałkowski czy Wincenty Pol. 

Autor podaje wiele mało znanych szczegółów czy anegdot dotyczących poszczególnych postaci. Może nie fascynująca, ale pouczająca lektura dotycząca jednego z mniej znanych okresów w historii Lwowa. 

pozycja dostępna w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej:

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=9758

 

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send