fbpx
lwów przewodnik lwów wycieczki po lwowie

Teofil Ciesielski

W ostatnim spacerze po Łyczakowie wspominałam o postaci Teofila Ciesielskiego, dziś przybliżę trochę tę postać. Notka biograficzna była przygotowywana dla przewodnika po cmentarzu Łyczakowskim, ale ostatecznie nie znalazła się w nim, ponieważ nagrobek Ciesielskiego uległ zniszczeniu i nie znane było dokładnie miejsce jego pochówku. Niedawno zostało odszukane i stanął tam nowy nagrobek (znajduje się zaraz za nagrobkiem Artura Grottgera).

Teofil Ciesielski (1847-1916)

Botanik, pszczelarz, apidolog światowej klasy. Jako student brał udział w Powstaniu Styczniowym.

Urodził się w Wielkopolsce, studiował w Berlinie i Wrocławiu. W 1871 r. ukończył studia, a juz w 1872 r. napisał doktorat pt. „Badania nad zakrzywianiem się korzenia ku dołowi”, który stał się ważną i odkrywczą pracą w zakresie geotropizmu – posiłkował się nią w swoich badaniach nawet Karol Darwin.

zdjęcie z pamiątkowego albumu rady miejskiej Lwowa, 1915

Jako zaledwie 25-latek, w 1872 r. objął stanowisko profesora! botaniki na Uniwersytecie Lwowskim oraz dyrektora Ogrodu Botanicznego, był także kierownikiem Szkoły Ogrodniczej w Wólce Kapitańskiej. Od razu po przyjeździe, wiosną 1873 r. Ciesielski kupił spory kawałek ziemi na górnym Łyczakowie (ówczesna Łyczakowska 93, dziś teren szpitala wojskowego – Łyczakowska 107), gdzie prowadził gospodarstwo i przeprowadzał różnego rodzaju eksperymenty naukowe – dochodząc m. in. do zaskakujących rezultatów w kwestii kształtowania się płci u roślin, królików, koni i… ludzi.

Największym zamiłowaniem Ciesielskiego było jednak pszczelarstwo. Był doskonałym znawcą biologii pszczół, wprowadził wiele innowacji do ich hodowli, m. in. skonstruował do dziś używany model ula, „ul słowiański”. Założył i przez 40 lat redagował czasopismo „Bartnik Postępowy”, był autorem szeregu broszur na temat pszczelarstwa. „Bartnictwo” jego autorstwa było tłumaczone na wiele języków.

Spod jego pióra wyszedł także podręcznik do miodosytnictwa (domowej produkcji miodów pitnych i win owocowych), które uważał za najlepszy sposób zarobkowania dla pszczelarzy, jest on wydawany do dziś. Podobnie aktualny do dziś wydaje się jego poradnik dotyczący pielęgnacji roślin domowych.

Był także aktywnym działaczem społecznym – ponad 30 lat członkiem Rady Miejskiej Lwowa, Szkolnej Rady Krajowej i Towarzystwa Pedagogicznego oraz wielu innych stowarzyszeń, w  tym Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika oraz założonego z jego inicjatywy Towarzystwa Pszczelarsko-Ogrodniczego.

Był właścicielem 3 pasiek, w których pracował osobiście – w tym dwóch dużych (na Podolu i koło Lwowa) i jednej na kilka uli przy swoim domu przy Łyczakowskiej 93. W pocz. XX w. (pomiędzy 1902 a 1908 r.) Ciesielski sprzedał swoją posiadłość przy Łyczakowskiej pod budowę szpitala dra Kazimierza Soleckiego. Jego dom zachował się do dziś – mieszkał w nim Solecki, później stał się jednym z oddziałów szpitala. Sam Ciesielski przeprowadził się na Pełczyńską 5a (dziś Witowskiego), następnie mieszkał przy sąsiedniej Obozowej 4 (Wołoszczaka).

źródła:

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/82564/Od-botaniki-do-pszczelarstwa-zapomniany-Teofil-Ciesielski

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest