ODESSA. Było coś dla duszy, musi być coś dla ciała! Fantastyczna restauracja „Dacza” mieści się w autentycznym XIX-w. letnim domu bogatego kupca odeskiego Pereca na Francuskim Bulwarze. Daleko od centrum, ale jak inaczej – dacza to dacza. A nastrój prawdziwe letniskowy.

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send