Armenian Cathedral ...
Armenian Cathedral in Lviv, Ukraine / Dzwjedziak (Flickr)

Jezus w Ostatniej Wieczerzy – Adam Czartoryski (inna wersja: Włodzimierz Dzieduszycki)
kleryk w pogrzebie św. Odilona – Adam Czartoryski
św. Andrzej Bobola w Ukrzyżowaniu – Adam Czartoryski
Didakus w Ukrzyżowaniu – Stefan Świeżawski
Jakub w Ostatniej Wieczerzy – Jan Rosen, ojciec malarza
św. Józef w Hołdzie Pasterzy – Jan Rosen
krolewicz Kazimierz w Ukrzyżowaniu – Jan Rosen
św. Jan Nepomucen w Ukrzyżowaniu – Jan Rosen
św. Mateusz w Ukrzyżowaniu – Dionizy Kajetanowicz, kanclerz kurii ormiańskiej we Lwowie
pierwszy myśliwy za św. Idzim – Dionizy Kajetanowicz
św. Łukasz w Ukrzyżowaniu – Bolesław Twardowski
św. Franciszek w Ukrzyżowaniu – Jacek Malczewski
pierwszy zakonnik w pogrzebie św. Odilona – Tadeusz Fedorowicz, spowiednik JP II
św. Jerzy w Ukrzyżowaniu – Tadeusz Fedorowicz
św. Michał w Ukrzyżowaniu – Franciszek Longchamp de Berier
św. Jan Ewangelista w Ukrzyżowaniu – Tadeusz Wojciechowski, profesor ASP w Krakowie
św. Piotr w Ukrzyżowaniu – Tadeusz Zieliński, hellenista
św. Jan w Ostatniej Wieczerzy – Tadeusz Zieliński
św. Elżbieta w Ukrzyżowaniu – Gertruda, matka abp. Teodorowicza
Matka Boska w Ukrzyżowaniu – Anna z Dzieduszyckich Wolańska
anioł w Hołdzie Pasterzy – Anna Szczepanowska-Zajączkowska
św. Katarzyna w Ścieciu św. Jana- Halina Hamerska
św. Magdalena w Hołdzie pasterzy – Helena Oktawowa
{źródło}
opat prowadzący w pogrzebie św. Odilona – Karol Csesznák, lektor katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
św. Jerzy – Tadeusz Fedorowicz;
{źródło}

dodaj do notanika
otwórz notatnik

notatnik

skasuj listę info

Teraz możesz zebrać swoje ulubione miejsca, opisywane przeze mnie, w na jednej liście.
Z pewnością ułatwi to planowanie podróży do Lwowa!

Lista będzie nadal dostępna przy kolejnych wizytach z tego samego komputera, nawet bez logowania. zamknij
wyślij na e-mail... udostępnij na Facebook... widok mobilny

Send your list to a friend

FROM: (Your email): TO: (Your friend's email): Your message:
Send