Włodzimierz Dzieduszycki – ciekawostka

Na wystawie paryskiej w 1878 r. Dzieduszycki stal na czele delegacji austro-węgierskiej. Muzeum Dzieduszyckich zajęło drugie miejsce pod względem ilości eksponatów po gospodarzach wystawy. Za wtstawę tę Dzieduszycki otrzymal najwyższą nagrodę – Order Żelaznej Korony pierwszej klasy.

I co na ten temat mówi Wikipedia:
Po przyłączeniu Lombardo-Wenecji do Cesarstwa Austrii cesarz Franciszek I odnowił order. W statutach zachowano trzy klasy, Kawalerów I. klasy (nosicieli Wielkiego Krzyża, najwyżej 20), Kawalerów II. klasy (komandorów, najwyżej 30) i Kawalerów III. klasy (kawalerów, najwyżej 50) przepisów statutowych nie przestrzegano jednak, gdyż do roku 1856 dokonano już przez 40 lat ok. 2000 nadań.
Do roku 1884 z posiadaniem I. klasy związany był tytuł tajnego radcy, a więc – ekscelencji. Kawalerowie I. klasy – Wielkiego Krzyża – mieli prawo zwracać się do monarchy per „mój kuzynie”.
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest